Safetox Beauty
Home arrow Zekerheid arrow EG-markering


EG-markering, normen en richtlijnen.

PDF Afdrukken E-mail


De EG-markering:

Safetox draagt de EG-markering. Onafhankelijke officiële instanties hebben gecontroleerd dat hij de Europese richtlijnen van toepassing scrupuleus eerbiedigt.

Normen en de richtlijnen:

Safetox eerbiedigt de Europese richtlijnen:

  • Op de elektromagnetische verenigbaarheid 89/336/EEG
  • Op de cosmetische producten 76/768/EEG
  • Op de geneeskundige apparaten 93/42 de EEG


Het systeem van waakzaamheid
CEFALY Technology heeft een systeem van waakzaamheid in verband met zijn verzekering van kwaliteit ingevoerd. Dit systeem relateert dat verschillende tientallen duizenden Safetox in regelmatig gebruik zijn sinds enkele jaren en geen enkel incident is voorgekomen.